ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบ 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบ 5 วัน 4 คืน
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN_NOV22-MAR23
สถานะสินค้า:
เที่ยว 2 อุทยาน เย็หลิ่ว + อาลีซาน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทาง : พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566
โดยสายการบิน  : VIETJET AIR (VZ)