ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง

ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-TPE36_VZ_ SAKURA_FEB-MAR23
สถานะสินค้า:
วัดอูจี เทียนหยวน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทาง :  กุมภาพันธ์ 2565 - มีนาคม 2566
โดยสายการบิน : VIETJET AIR (VZ)