TURKIYE 8 วัน 5 คืน

TURKIYE 8 วัน 5 คืน
ราคา: 39,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGIST-2302TK
สถานะสินค้า:
บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว 
ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย
นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัน
สัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลก
เดินทาง  : มกราคม  - มีนาคม  2566
โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)