SWITZERLAND FRANCE 8 วัน 5 คืน

SWITZERLAND FRANCE  8 วัน 5  คืน
ราคา: 79,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGZRH-2302SQ
สถานะสินค้า:
เที่ยว 2 ประเทศ
มนต์เสน่ห์แห่งสวิตเซอร์แลนด์
นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต
ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
เดินทาง : 30 มีนาคม - 6  เมษายน / 14 - 21 พฤษภาคม  2566
โดยสายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)