SWITZERLAND FRANCE 8 วัน 5 คืน

SWITZERLAND FRANCE 8 วัน  5 คืน
ราคา: 59,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGZRH-2301EY
สถานะสินค้า:
พิชิตยอดเขาทิตลิส นั่งกระเช้าหมุนชมวิว
หมู่บ้านแสนน่ารัก เมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส
ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566
โดยสายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)