เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี  3 วัน 2 คืน
ราคา: 7,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-TH40_DD_DEC 2022 – APR 2023
สถานะสินค้า:
มนต์เสน่ห์ปลายด้ามขวาน
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ตลาดกิมหยง  สวนหมื่นบุปผา
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 66
สายการบิน : NOKAIR (DD)