เวียดนามเหนือ SAPA 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ SAPA  4 วัน  3 คืน
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: HANFD1123 JUN-OCT 2023
สถานะสินค้า:
นั่งรถไฟชมหุบเขาเมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ฟานซิปัน
เมืองนิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม  2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)