เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน

เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: DADFD0523 MAY-OCT 2023
สถานะสินค้า:
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์
ชมอารนธรรมโบราณเมืองฮอยอัน
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม  2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)