เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: DADFD0423 MAY-OCT 2023
สถานะสินค้า:
บานาฮิลล์ ฮอยอัน
ล่องเรือกระด้ง
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)