จางเจี่ยเจี้ย 6 วัน 5 คืน

จางเจี่ยเจี้ย 6 วัน 5 คืน
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: DYGVZ0123 MAY-DEC 2023
สถานะสินค้า:
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ยอดเขาเทียนเหมินซาน
ล่องเรือใต้ถ้ำมังกรเหลือง 
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
เดินทาง :  พฤษภาคม - ธันวาคม 2566
โดยสายการบิน : VIETJET AIR (VZ)