สวิส เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

สวิส เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
ราคา: 99,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-EUR74 9D6N MAY-DEC23
สถานะสินค้า:
เข้า 2 พระราชวัง ขึ้น 2 เขา
พระราชวังเซินน์บรุน พระราชวังแฮร์เริคีมเซ
ขึ้นเขาทิตลิส ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวามคม 2566
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)