ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: [JUL-AUG 23] BT-HKG04_CX
สถานะสินค้า:
เที่ยวมาเก๊าสัมผัสบรรยากาศยุโรปในเอเซีย 
ถ่ายรูปคู่กับ หวี่หนี เทพธิดาแห่งท้องทะเล
หมุนกังหันวัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า
เดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2566
โดยสายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)