มหัศจรรย์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ราคา: 21,999 บาท
รหัสสินค้า: [OCT 23] BT-HKG03_CX
สถานะสินค้า:
พีคแทรม วัดแชกงหมิว
นองปิง พระใหญ่โปหลิน
วิคตอเรียพีค เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
วัดแชกงหมิว จิมซาจุ่ย
เดินทาง : ตุลาคม 2566
โดยสายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)