OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO 5 วัน 3 คืน

OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO 5 วัน 3 คืน
ราคา: 33,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-KIX06_XJ APR-SEP 2023
สถานะสินค้า:
ชินไซบาชิ ศาลเจ้าฟูชิมิ
วัดคิโยมิซุ ถนนสายกาน้ำชา
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า
เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2566
โดยสากยารบิน : AIR ASIA X (XJ)