ฟูจิ นาริตะ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

ฟูจิ นาริตะ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน
ราคา: 30,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-NRT06_XJ 5D3N _JUL-AUG 2023_
สถานะสินค้า:
ชินจูกุ ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)