เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5 วัน 3 คืน
ราคา: 16,888 บาท
รหัสสินค้า: TTN_PVGXJ0323 MAY-AUG 2566
สถานะสินค้า:
นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ทะเลสาบซีหู มหานครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน
เดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)