แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน

แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน
ราคา: 95,900 บาท
รหัสสินค้า: QQGO3JNB-SQ004 JUL-AUG 2023
สถานะสินค้า:
พัก THE PALACE 5 ดาว
นั่งรถตะลุยป่าตามหา  BIG 5 
โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ 
เกาะแมวน้ำ แหลมกู๊ดโฮป
เดินทาง : JUL-AUG 2566
โดยสายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)