ฟิลิปปินส์ 3 วัน 2 คืน

ฟิลิปปินส์  3 วัน 2 คืน
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: QQGO1MNL-PR001 JUL-AUG 2566
สถานะสินค้า:
น้ำตกปักซิงจัน สวนไรซาล
อินทรามูรอส โบสถ์ซานอะกุสติน
ป้อมปราการซานติอาโก
เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2566
โดยสายการบิน : PHILIPPINE AIRLINES (PR)