บาหลี 5 วัน 4 คืน

บาหลี 5 วัน 4 คืน
ราคา: 29,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-BAL59_FD_BALI BOROBUDUR_AUG-SEP 2023
สถานะสินค้า:
บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา
มรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
เกาะบาหลี บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)