บาหลี วิหารทานาห์ลอต 4 วัน 3 คืน

บาหลี วิหารทานาห์ลอต  4 วัน 3 คืน
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-BAL56_FD_JUN-OCT23
สถานะสินค้า:
บ่อน้ำพุศักดิ์ PURA TIRTA EMPUL 
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ
ทะเลสาบ บาตูร์
เดินทาง :  มิถุนายน - ตุลาคม 2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)