SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE  3  วัน 2 คืน
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-SIN55_TR
สถานะสินค้า:
เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
เดินทาง :  มิถุนายน - ตุลาคม 2566
โดยสายการบิน SCOOT (TR)