โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน  3 คืน
ราคา: 33,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ078 JUN_SEP
สถานะสินค้า:
เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2566
โดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)