ตุรกี บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง 8 วัน 5 คืน

ตุรกี บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง   8 วัน 5 คืน
ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-IST46_TK_TURKIYE_AUG-DEC 2023 _8D5N
สถานะสินค้า:
เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2566
โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)