เซียงไฮ้ ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

เซียงไฮ้ ปักกิ่ง 5 วัน  4 คืน
ราคา: 25,999 บาท
รหัสสินค้า: [AUG-DEC 23] BT-PVG04
สถานะสินค้า:
เที่ยว 2 มหานคร 
เช็คอินจุดท่องเที่ยวใหม่
เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2566
โดยสายการบิน : CAPITAL AIRLINES (JD)