จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 ตืน

จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 ตืน
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: [OCT-MAR 24] BT-CSX03_FD
สถานะสินค้า:
เยือนประตูสวรรค์ นั่งกระเช้า
เดินทาง  : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)