เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 4วัน 3คืน

เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 4วัน 3คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: CSCTU3U01
สถานะสินค้า:
เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊
-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
-วัดเป้ากั่ว
-ถนนคนเดินชุนซีลู่

ราคา 9,999.-
เดินทาง 20-23 เม.ย. 61
สายการบิน Sichuan Airlines (3U)