TOKYO FUJI DISNEYLAND 5D3N

TOKYO FUJI DISNEYLAND 5D3N
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: JJP01
สถานะสินค้า:
โตเกียวดีสนีย์, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ,
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค, ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,
วัดอาซากุซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี,
ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านดัง

ราคาเริ่มต้น 19,999.-
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
สายการบิน AirAsia X (XJ)