บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน

บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1DPS-BI001
สถานะสินค้า:
FANTASTIC OF ASEAN
ชมลิงจมูกยาว บนเกาะบอเนียว
วัดอุลันดานูบราตัน หมู่บ้านคินตามณี
จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู
เดินทาง  : กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561
โดยสายการบิน : ROYAL BURNEI AIRLENES (BI)