อิยิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน

อิยิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
ราคา: 58,900 บาท
รหัสสินค้า: CAI-MS001
สถานะสินค้า:
เข้าชมห้องมัมมี่พระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์
พิสูจน์การลอยตัวในทะเลเดดซี
ขี้ม้าไปชม THE TREASURY แห่งนครเพตรา
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : EGYPTAIR (MS)