มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน

มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-RUS04_EY_NOV-DEC18
สถานะสินค้า:
ชมวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่ จตุจักรแห่งรัวเซีย
เดินทาง  : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (ET)