ข้อมูลวีซ่า นิวซีแลนด์ (ท่องเที่ยว)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (ท่องเที่ยว)

** ผู้สมัครไม่ต้องไปแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 20-30 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์  094-965-9698