ข้อมูลวีซ่า ฝรั่งเศส (เชงเก้น)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น)

** ผู้สมัครต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

** หากผู้สมัครเคยขอวีซ่าเชงเก้น และทำการเก็บข้อมูลไบโอเมติกภายใน 5 ปี

หรือ มีหน้าวีซ่าเชงเก้นเก่ามี “VIS” ภายใน 5 ปีท่านไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่นแล้ว **

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์ 094-965-9698