ข้อมูลวีซ่า โมร็อคโค

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศโมร็อคโค

** ผู้สมัครไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่  คุณกานต์ 094-965-9698