ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน  3 คืน
ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-HAN45_FD_AUG_SEP24
สถานะสินค้า:

ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านต่าฟาน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
พิเศษ!! แช่เท้าสมุนไพรแผนโบราณ
เดินทาง  : สิงหาคม - กันยายน 2567
สายการบิน : AIR ASIA (FD)