บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-DAD95_FD_JUN-OCT2024
สถานะสินค้า:
พักหรูดานัง 4 ดาว
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสุ่บานาฮัลล์
เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ชมเมือง ฮอยอัน
เมืองมรดกโลก
พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ
เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2567
สายการบิน : AIR ASIA (FD)