ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน

ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก  4 วัน 3 คืน
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-HAN44_FD_JUN -OCT2024
สถานะสินค้า:
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
สะพานแก้วมังกรเมฆ
เดินทาง : มิถุนายน - คุลาคม 2567
สายการบิน : AIR ASIA (FD)