ฟูจิ นาริตะ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน

ฟูจิ นาริตะ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน
ราคา: 26,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-NRT07_XJ (JUN–AUG 2024)
สถานะสินค้า:
เยื่อนเมืองเก่าย่านคาวาโกเอะ
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิปาร์ค
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
เดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2567
สายการบิน : THAI AIR ASIA (XJ)